POWIAT SULĘCIŃSKI Zmiana na stanowisku komendanta

komendantNowe wyzwania przed szefem policji

Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie nadkom. Paweł Rynkiewicz został powołany na komendanta miejskiego w Gorzowie Wlkp. Nowym szefem sulęcińskich policjantów został insp. Jerzy Głąbowski

Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu komendantowi odbyło się 12 maja w obecności zastępcy komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Henryka Wieruszewskiego, naczelnika wydziału kadr i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Łukasza Charytonika oraz zaproszonych przedstawicieli jednostek administracyjnych powiatu, gmin, przedstawicieli służb mundurowych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Nadkomisarz Paweł Rynkiewicz podziękował wszystkim pracownikom komendy za wspólnie spędzone lata pracy.

W swoim przemówieniu nowy komendant insp. Jerzy Głąbowski zadeklarował, że dołoży wszelkich starań by sprostać nowym wymaganiom, pracując na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sulęcińskiego. Podkreślił również, że liczy na dobrą współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami współdziałającymi z policją.

W swoich wystąpieniach starosta powiatu sulęcińskiego Patryk Lewicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza Lubniewic Katarzyna Szczepańska, zastępca wójta Słońska Beata Sroka oraz zastępca burmistrza Torzymia Bogdan Szczepaniak podkreślali dotychczasową doskonałą współpracę z nadkom. Pawłem Rynkiewiczem, który z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności realizował nałożone zadania.

MACIEK BARDEN