POWIAT SULĘCIŃSKI Porozumienie o współpracy

barden5Szansa dla naszych uczniów

W Starostwie Powiatowym w Sulęcinie zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu

W ramach porozumienia uczelnia zobowiązała się do organizacji bezpłatnych działań edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat sulęciński. Starostwo powiatowe zapewni z kolei uniwersytetowi warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe do przeprowadzenia zajęć.
Zorganizowana zostanie także wymiana młodzieży między partnerami. Uniwersytet w każdym roku szkolnym przyzna jeden indeks najlepszemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. Umowę z ramienia zarządu powiatu podpisali: starosta sulęciński Patryk Lewicki, wicestarosta Michał Deptuch oraz udzielający kontrasygnaty skarbnik Anna Kulczyńska. Ze strony Uniwersytetu Medycznego Tarnopolu umowę podpisał rektor.
MACIEK BARDEN