KRZESZYCE Wystawa w bibliotece

k2Poznajmy naszą kulturę

29 maja w bibliotece została otwarta wystawa malarska ze zbiorów Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego Gminy Słońsk oraz Urzędu Gminy Słońsk

Kuratorem wystawy był prezes stowarzyszenia Błażej Kaczmarek, który jest osobą bardzo aktywną w działaniach na rzecz gminy Słońsk. Od lat organizuje plenery malarskie, wystawy i dba o nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, między innymi z Gminną Biblioteką Publiczną w Krzeszycach.
Wystawę odwiedziło zaprzyjaźnione stowarzyszenie grupy RATZ- FATZ z Berlina. Jego prezes powiedział, jak ważna jest kontynuacja kontaktów i dalszej współpracy z zaprzyjaźnioną gminą.
Prezentowane prace twórców polskich i niemieckich można oglądać do 30 lipca 2015 roku (red.).