KRZESZYCE Lubuskie spotkania z zabytkami – Kołczyn 2015

k1Lekcja lokalnej historii

W Kołczynie odbyły się kolejne spotkania z zabytkami

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Lubuskiego Konserwatora Zabytków, a jego współorganizatorem była parafia pw. św. Stanisława Kostki w Kołczynie i gmina Krzeszyce. Celem spotkania było zaprezentowanie zabytków na terenach łęgów warciańskich oraz przedstawienie zakresu wykonanych prac konserwatorskich.

Goście zostali powitani przez Stanisława Peczkajtisa – wójta gminy Krzeszyce i dr Barbarę Bielinis-Kopeć – Lubuskiego Konserwatora Zabytków.

Wójt zaprezentował gościom walory turystyczne gminy i jej potencjał gospodarczy oraz przedstawił koncepcję utworzenia Centrum Wsi Polskiej w Krzeszycach.

Ks. Adam Pawłowski – proboszcz parafii w Kołczynie omówił prace prowadzone przy zabytkowych kościołach na terenie parafii w latach 2007-2014. Błażej Skaziński wygłosił referat „Kołczyn i osadnictwo olęderskie na łęgach warciańskich”, a Przemysław Manna, konserwator dzieł sztuki ze Szczecina, zaprezentował prace konserwatorskie przy zabytkach w kościołach parafii Kołczyn.

Na zakończenie uczestnicy spotkania udali się do Maszkowa i Rudnej by zwiedzić odnowione kościoły.

Na uroczystość przybyło około 40 osób, m.in.  Jan Świrepo – wojewoda lubuski, Sławomir Kulczyński – dyrektor departamentu infrastruktury społecznej urzędu marszałkowskiego, Robert Makarowicz – szef Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Hubert Harasimowicz – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Edward Jaworski – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., Włodzimierz Rebelski – dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i placówek kultury, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy (red.).