GÓRZYCA Nauka ekologii

gok4Edukacyjna akcja mieszkańców

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach odbyła się kampania społeczna promująca ochronę środowiska, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Pamięcina

Wszyscy zaangażowali się w akcję sprzątania wsi.

Dzień zakończył się konkursem plastycznym pod nazwą „Nasze rady na odpady”. W swoich pracach uczniowie pokazywali, w jaki sposób można dbać o środowisko. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy II Aleksandra Naumowicz, drugie Urszula Żak, także uczennica klasy II,  a trzecie Anna Stojanowska  z klasy I.

Cała akcja była poprzedzona spotkaniem z Łukaszem Fortuną – referentem ds. ochrony środowiska z Urzędu Gminy Górzyca. Odpowiadał on na pytania dotyczące problemu dzikich wysypisk na terenie powiatu. Odbyła się także pogadanka na temat segregacji śmieci i powtórnego wykorzystania odpadów (red.).