CYBINKA V sesja Rady Miejskiej

cyb4Mamy nowe prezydium

26 marca odbyła się  V sesja Rady Miejskiej w Cybince. Jednym z wielu punktów porządku obrad był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Konieczność przeprowadzenia wyborów była konsekwencją wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Sebastiana  Łukaszewicza, na jego wniosek w związku z objęciem funkcji sekretarza gminy.

Rada Miejska w Cybince w głosowaniu tajnym na swoją przewodniczącą wybrała radną Annę Śliwińską, a na wiceprzewodniczącego radnego Piotra Jędrzejewskiego (red.).