CYBINKA Nowa szkoła coraz bliżej

cyb-szkołaRozpoczynamy drugi etap

Umowa podpisana, ruszają prace przy drugim etapie budowy nowej szkoły

Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk przy kontrasygnacie skarbnika gminy Agnieszki Skiby podpisali umowę z Maciejem Lemańczykiem – reprezentantem konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk oraz JANK-BUD Janusz Kina, wyłonionym z drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację tego zadania.
W ramach tego etapu inwestycji przewiduje się wykonanie robót elewacyjnych, stolarki i ślusarki zewnętrznej, zabudowę poddasza, wykonane będą też roboty sufitowe i okładzinowe, roboty sanitarne zewnętrzne i roboty elektryczne. Na wykonanie wszystkich prac zawartych w dokumentacji przetargowej wykonawca ma czas do 16 listopada 2015 roku.
W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie wybrano wykonawcy robót, ponieważ zgłosił się tylko jeden wykonawca, który zaoferował za wykonanie robót kwotę 1.792.400 zł. Burmistrz zdecydował o unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu nowego przetargu. W drugim przetargu wybrany został wykonawca, który zrealizuje to zadanie za kwotę 1.593.720,26 zł. Gmina zaoszczędziła środki finansowe w wysokości prawie 200 tys. zł, które zagospodarowane zostaną m.in. na nowe inwestycje, takie jak remont ulicy przy Placu Limanowskiego w Cybince, czy utwardzenie placu przy przedszkolu (red.).