CYBINKA Kolejny etap remontu biblioteki

cyb-biboBędzie scena obok biblioteki

Rusza właśnie trzeci etap remontu i rozbudowy biblioteki gminnej w Cybince

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince Ewelina Skórska, przy kontrasygnacie księgowej Grażyny Oczkoś, podpisała już umowę z firmą ARMAN Roboty ziemne s. c. J. Małecka, M. Piskorowski.
Trzeci etap inwestycji obejmuje roboty zewnętrzne, wzbogacające teren wokół biblioteki o roślinność, elementy małej architektury oraz powierzchnie utwardzone, ze szczególnym uwzględnieniem stworzenia miejsca, które umożliwiałby realizację wszelkich zadań scenicznych. W tym celu oprócz zmiany lokalizacji ogrodzenia, przewiduje się wykonanie mini sceny oraz ustawienie stołów z ławkami.
Koszt zadania wynosi niemal 300 tys. zł.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania „Rozbudowa i remont Biblioteki w Cybince”, w zakresie Programu Wieloletniego KULTURA+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek+” (red.).