RZEPIN Lubuski Sejmik Gospodarczy

????????Ważne rozmowy przedsiębiorców

W Rzepinie odbyło się posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

W trakcie spotkania prezentację gospodarczą dotyczącą Rzepina przedstawił burmistrz Sławomir Dudzis. Przedstawienie walorów gminy podczas posiedzenia może znacznie przyczynić się do jej rozwoju, ponieważ główną ideą sejmiku jest działanie na rzecz spraw najważniejszych dla przedsiębiorców i pracodawców, dla rozwoju gospodarczego kraju i regionu.
Podczas spotkania głos zabrał także wicewojewoda Jan Świrepo, który omówił najważniejsze sprawy administracyjno-gospodarcze realizowane i koordynowane przez administrację wojewódzką. Zaprezentował się również gospodarz spotkania, czyli największy pracodawca w gminie Rzepin – firma Steinpol Central Services Sp. z o.o.
Podczas posiedzenia zostały omówione zasady współpracy głównie w kwestiach gospodarczych oraz tych dotyczących promocji i rozwoju regionu (red.).