REGION Będą mniejsze opłaty za żłobki

czappMamy dofinansowanie dla rodziców!

Prywatny Żłobek SUPER DZIECKO w Słubicach, Rzepinie i Kostrzynie nad Odrą znów znalazł się w programie MALUCH 2015!

Niepubliczny Żłobek SUPER DZIECKO ponownie otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu edycja MALUCH 2015 – moduł 3. – Oznacza to, że każde dziecko w naszym żłobku płacić będzie o 244 zł mniej – mówi Aneta Czapp dyrektor żłobka – Wysokość miesięcznej opłaty wynosić będzie od maja 2015 do końca 2015 roku już tylko 406 zł za opiekę od 6.30 do 18.00. Ponadto rodzice otrzymają również zwrot za miesiące od stycznia do kwietnia w łącznej kwocie 976 zł za dziecko. Bardzo cieszymy się, że takim samym dofinansowaniem w tym roku objęto również nasze pozostałe placówki w Rzepinie i Kostrzynie nad Odrą – dodaje Aneta Czapp.
Niepubliczny Żłobek SUPER DZIECKO w Słubicach jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez burmistrza Słubic. Organem prowadzącym żłobek jest Niepubliczne Przedszkole SUPER DZIECKO w Słubicach. Żłobek powstał na bazie prowadzonej już od stycznia 2008 roku prywatnej opieki nad dziećmi Willa „SUPER DZIECKO” w ramach dostosowania działalności do nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i już od dwóch lat otrzymuje wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu MALUCH, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Placówka w Słubicach prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku żłobkowym, czyli od 5 miesięcy do 3 lat w wilii przy ul. Różanej 3, w małych, kameralnych grupach i bardzo dogodnych warunkach, zbliżonych do domowych. Szczególny nacisk kładziony jest na indywidualną opiekę, dlatego dzieci najmłodsze, które nie potrafią jeszcze chodzić są pod opieką zatrudnianych w żłobku dziennych opiekunów w grupach od 3 do 5 dzieci. Dzieci starsze tworzą grupy maksymalnie 5-8 osobowe, co dla wielu rodziców, którzy muszą powrócić do pracy, stanowi istotną pomoc.
Dogodne godziny otwarcia: od 6:30 do 18:00 oraz całoroczna praca żłobka (placówka nieferyjna) to kolejny atut dla młodych rodziców.
Żłobek prowadzi nabór przez cały rok według kolejności zgłoszeń i wolnych miejsc. Nie ma wpisowego. Do żłobka mogą uczęszczać również dzieci spoza Słubic lub mieszkające we Frankfurcie nad Odrą.
Zainteresowanych rodziców zapisaniem dziecka do Niepublicznego Żłobka SUPER DZIECKO w Słubicach prosimy o kontakt pod numerem tel. 506 347 495 oraz w siedzibie placówki przy ul. Różanej 3 w Słubicach.
Więcej informacji na stronie www.przedwszkole-superdziecko.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook (red.).