POWIAT SULĘCIŃSKI Komisja rozpoczęła pracę

WKUStawiennictwo obowiązkowe

Komisja Kwalifikacji Wojskowej prowadzi pracę w celu przeprowadzenia badań, założenia ewidencji i wydania książeczek wojskowych osobom z powiatu sulęcińskiego, urodzonym w 1996 roku

W pierwszym dniu na wezwania stawili się wszyscy z zaplanowanych dwudziestu osób. Przewodniczącą komisji jest lekarz medycyny Elżbieta Czuba, sekretarzem Marzenia Kupisz, Wojskową Komendę Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. reprezentuje mjr Robert Barylak, a średni personel medyczny Elżbieta Sarbicka.
W komisji zasiadają również przedstawiciele miast i gmin z powiatu sulęcińskiego, reprezentujący wójtów i burmistrzów danej gminy i miasta.
Komisję Kwalifikacji Wojskowej nadzoruje starosta sulęciński Patryk Lewicki. – W tym roku komisja przyjmie 206 mężczyzn i pięć kobiet. Stawiennictwo jest obowiązkowe. Nasza komisja jest ostatnią w całym województwie lubuskim i osoby, które w innych powiatach z różnych przyczyn nie mogły się stawić do swoich komisji powiatowych, mogą przyjechać do Sulęcina. Po kwalifikacji komisja prześle dane do właściwych powiatów skąd pochodzą osoby przyjezdne, niebędące mieszkańcami powiatu sulęcińskiego. Komisja ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim przy ul. Lipowej 18 na parterze i będzie pracowała do 27 kwietnia od godziny 7.00 do 13.00. Niedopełnienie obowiązku kwalifikacji i niezgłoszenie się w terminie, będzie egzekwowane przymusowym doprowadzeniem przez policję. Przykro o tym mówić, ale takie doprowadzenie odbywa się ustawowo i z użyciem kajdanek – powiedziała nam sekretarz komisji Marzena Kupisz.
MACIEK BARDEN