KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

rocznicaNajszczersze gratulacje

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Jadwigi Teresy i Stefana Szkudelskich, zamieszkałych w Krzemowie

Jubilacji poznali się w Krzeszycach na zabawie sylwestrowej. Pani Jadwiga urodziła się w Krzemowie, w gminie Krzeszyce, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Pan Stefan pochodzi z Głuchowa, z sąsiedniej gminy Słońsk.
Jubilaci prowadzili gospodarstwo rolne. Pan Stefan pracował też w Ośrodku Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.
Ślub zawarli 22 grudnia 1964 roku w Kolczynie w gminie Krzeszyce. Jubilaci dochowali się dwójki dzieci, pięciorga wnuków oraz czworga prawnuków.
Wójt Stanisław Peczkajtis udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).