GÓRZYCA Przywitali wiosnę na sportowo

gok1Rozruszaliśmy najmłodszych

Tradycyjnie w okolicach pierwszego dnia wiosny w sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się turniej sportowo-rekreacyjny dla uczniów klas 0-III pod nazwą: „Witamy wiosnę na sportowo”

Zaproszenie najmłodszych uczniów do współzawodnictwa przez gry i zabawy, edukacja poprzez sport, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia, propagowanie ruchu, podnoszenie sprawności fizycznej i integracja uczniów to główne założenia turnieju.
Po części oficjalnej, w której nastąpiło przywitanie gości, rozpoczęła się część najbardziej emocjonująca: do rywalizacji przystąpiły reprezentacje oddziałów składające się z pięciu chłopców i pięciu dziewczynek.
Konkurencje sportowe przeplatały się z zagadkami z zakresu wiedzy ogólnej o zdrowiu. Wszyscy dobrze się bawili i dokładnie liczyli punkty.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała organizatorka A. Wasilewska, a pomagały jej w tym: A. Stadler, A. Żuk, T. Kocan i K. Sylwestrzak i A. Bednarczyk.
Na pamiątkę każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i słodki upominek (red.).