SŁUBICE Kreatywny i przedsiębiorczy umysł

agunia1Ćwiczyli aktywną postawę

Skończyły się zajęcia z cyklu „Zima z OHP”. Całość odbyła się pod hasłem „Umysł kreatywny i przedsiębiorczy”

Uczestnikami zajęć była przede wszystkim młodzież z powiatu słubickiego, zarówno poszukująca pracy jak i ucząca się. Pierwsze dni zarezerwowane były dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic. Doradca zawodowy przeprowadził także zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bieganowie oraz w Świecku.
Młodzież mogła poznać własny potencjał wykonując ćwiczenia indywidualne i grupowe. Była to nie tylko okazja do pracy zespołowej, ale także sposobność argumentowania, obrony własnego zdania, twórczej krytyki i treningu kreatywności.
Już pierwsze zajęcia wyłoniły postawy przedsiębiorcze wśród uczestników. Podczas jednego z ćwiczeń młodzież miała do zagospodarowania fundusze na przedsięwzięcia społecznie użyteczne dla mieszkańców powiatu słubickiego. Po przeanalizowaniu w grupach różnych pomysłów uczestnicy w głównej mierze postawili m.in. na kino, basen i kompleks rehabilitacyjno-sportowy.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA
doradca zawodowy