GÓRZYCA Organizujemy wojewódzki konkurs

gok60Podróże po lekturze

W Zespole Szkół w Górzycy odbył się konkurs tematyczny z języka polskiego „Podróże po lekturze”. To już piąta jego edycja

Organizatorem wojewódzkiego konkursu dla uczniów gimnazjum jest Publiczne Gimnazjum w Górzycy. Patronat nad nim sprawują kurator oświaty oraz wójt gminy Górzyca.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, przygotowanie młodzieży do samodzielnego wyszukiwania i zastosowania informacji z różnych źródeł, uwrażliwienie na piękno słowa pisanego. Uczniowie z różnych szkół i ich opiekunowie mają możliwość integracji oraz wymiany doświadczeń.
Konkurs cieszy się dużą popularnością. W tym roku gośćmi konkursu byli uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Gimnazjum Publicznego w Ośnie Lubuskim, Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Kowalowie, Gimnazjum im. ks .Jana Twardowskiego w Torzymiu, Zespołu Szkół w Chlebowie. W konkursie wzięli też udział gospodarze: Publiczne Gimnazjum w Górzycy.
Po sprawdzeniu prac wyłoniono trzy laureatki: Zuzannę Płetenicką (Zespół Szkół w Chlebowie), Weronikę Gęślowską (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie) oraz Julitę Hytry z Publicznego Gimnazjum w Górzycy, a także siedmioro finalistów: Celinę Ciecierską (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie), Zuzannę Pisarowską (Gimnazjum Publiczne w Ośnie Lubuskim), Wiktorię Wierzchowską (Publiczne Gimnazjum w Ośnie Lubuskim), Kacpra Karga (Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszycach), Pawła Mielczarka (Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu), Karolinę Nadworską (Publiczne Gimnazjum w Górzycy) oraz Julię Osikę (Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krzeszycach).
Drużynowo zwyciężyło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie, drugie było Publiczne Gimnazjum w Ośnie Lubuskim, trzecie Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszycach, a czwarte Publiczne Gimnazjum w Górzycy.
Dyrektor Ewa Thiemann pogratulowała uczestnikom, a zwłaszcza laureatom i finalistom. Później wręczono nagrody książkowe, które ufundował wójt Robert Stolarski. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele odebrali z rąk dyrektora podziękowania za przygotowanie uczniów do LGPW „Podróże po lekturze”. Dodatkowo, szkoły biorące udział w konkursie, otrzymały upominki w postaci książek.
JOANNA MICHAŁOWSKA