CYBINKA Podsumowanie działania ważnego zespołu

SAMSUNG CAMERA PICTURESPomagamy rodzinom

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince miało miejsce kwartalne spotkanie zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przemocą w rodzinie

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunku Policji, Zespołu Szkół, Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej w Białkowie i Cybińskiego Stowarzyszenia Rozwoju PRO-EKO.
Podczas spotkania podsumowano działalność zespołu w roku 2014 i omówiono sytuację rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty.
W 2014 roku zespół interdyscyplinarny spotkał się trzy razy. Powołano 32 grupy robocze do rozwiązywania problemu przemocy w indywidualnych przypadkach. Wszczęto 32 procedury Niebieskiej Karty.
Dzięki dobrej współpracy pomiędzy instytucjami oraz osobistemu zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich instytucji siedem postępowań zakończyło się aktem oskarżenia i znalazło swój finał w sądzie karnym (OPS Cybinka, J. Cieślak).