SŁUBICE Szkolenie zawodowe dla młodzieży

agunia1Młodzi na rynku pracy

W Młodzieżowym Centrum Kariery rozpoczął się kurs zawodowy dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”

Kurs zorganizowano dla siedmiu uczestników projektu. Młodzież uczestniczyć będzie w 150 godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych. Szkolenie zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.
Kurs zawodowy to kolejny etap wsparcia uczestników projektu. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych i uprawnień beneficjenci będą kierowani na półroczny staż zawodowy.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA
doradca zawodowy