RZEPIN Wizyta w ministerstwie

rzep6Konstruktywne spotkanie

Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Spotkanie w ministerstwie odbyło się 16 lutego. Prócz ministra i burmistrza Rzepina wziął w nim także udział Leopold Owsiak – doradca burmistrza ds. nowych inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Rozmowy dotyczyły rozwiązania problemu bezrobocia w zachodniej Polsce, w szczególności przy granicy z Niemcami. Omówiono też możliwości pomocy finansowej, przede wszystkim osobom wykluczonym społecznie i starszym.
Burmistrz Rzepina Sławomir Dudzis przedstawił ministrowi problemy, z jakimi zmagają się nadgraniczne gminy.
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował rzepińskiej delegacji za spotkanie i wyraził chęć pomocy i wsparcia (red.).