POWIAT SULĘCIŃSKI Ważne spotkanie w starostwie

barden2Obradowali kombatanci

Starosta sulęciński Patryk Lewicki spotkał się z członkami Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Podczas posiedzenia określono zasady współpracy, zakres zadań, kompetencji oraz funkcjonowania rady. Omówiono też propozycję planu pracy. Ujęto w nim m.in. uroczystości, w których będą uczestniczyli kombatanci, realizację zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych, analizę sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz zakres pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
W pierwszym posiedzeniu z nowo wybranym starostą uczestniczyli również: burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Maria Jenerałek, Mieczysław Wirszyc, Edward Staniszewski, Tadeusz Spirydowicz, Adolf Muła, Jan Mager, Bolesław Karaś, Marian Seifert oraz Grażyna Jaśnikowska – kierownik referatu i spraw społecznych starostwa powiatowego.
MACIEK BARDEN