POWIAT SULĘCIŃSKI Policja podsumowała działalność

barden8Ważne spotkanie funkcjonariuszy

Komendant Wojewódzki Policji gen. Ryszard Wiśniewski uhonorował specjalną nagrodą st. sierż. Daniela Sypułę

Z udziałem szefa policjantów w regionie oraz starosty sulęcińskiego Patryka Lewickiego odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie za rok 2014. Naradzie przewodniczył komendant powiatowy policji nadkom. Paweł Rynkiewicz.
Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant wojewódzki wręczył nagrodę pieniężną st. sierż. Danielowi Sypule. 22 stycznia w Boczowie, podczas pościgu, zatrzymał on sprawcę przestępstwa i odzyskał skradziony na terenie Francji pojazd ciężarowy z naczepą. Wartość skradzionego mienia oceniono na kwotę około 500 tysięcy złotych.
W dalszej części narady zastępca komendanta powiatowego policji w Sulęcinie nadkom. Emilian Pal omówił podległy sobie pion prewencji i ruchu drogowego. Podsumowania działań pionu kryminalnego i logistycznego komendy, dokonał komendant powiatowy nadkom. Paweł Rynkiewicz.
Głos zabrali także: komendant wojewódzki gen. Ryszard Wiśniewski, poseł Bożena Sławiak oraz starosta Patryk Lewicki. W naradzie uczestniczyli także: Iwona Walczak – zastępca burmistrza Sulęcina, Stanisław Peczkajtis – wójt Krzeszyc, Katarzyna Szczepańska – zastępca burmistrza Lubniewic oraz Bogdan Szczepaniak – zastępca burmistrza Torzymia, a także wielu innych gości.
MACIEK BARDEN