CYBINKA Szkolenie rolników

cyb10Podzielili się wiedzą

W urzędzie miejskim odbyło się szkolenie dla rolników z terenu gminy

Rolników oraz prelegentów, w imieniu burmistrza Marka Kołodziejczyka, przywitał sekretarz Sebastian Łukaszewicz.
Szkolenie dotyczyło zmian w dopłatach obszarowych, wprowadzonych od 2015 roku, w szczególności elementów nowego systemu płatności. Rolnikom tematykę tę przedstawiły Beata Chmurzyńska i Joanna Dmuchowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słubicach.
Rafał Rosiński mówił o kredytach dla rolników oferowanych przez Bank Gospodarki Żywnościowej, a Beata Mińczyk- specjalistka ds. zarządzania finansami z zielonogórskiej firmy VICTUS, przybliżyła zebranym ubezpieczenia rolne i majątkowe.
Szkolenie zorganizowała Zofia Maślakiewicz – specjalista ds. ogólnorolnych Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (red.).