SŁUBICE Sukces SOSW

jaremko1Cenne wyróżnienie

Słubicki ośrodek zdobył bardzo ważną nagrodę

Na konkurs napłynęło blisko 150 sprawozdań z całego kraju, 129 placówek zakwalifikowano do konkursu. Wszystkie sprawozdania oceniała komisja pod przewodnictwem Ireny Koźmińskiej, prezes fundacji „ABC XXI-Cała Polska czyta dzieciom”, która była organizatorem konkursu.
Przyznano 29 nagród i dwie specjalne oraz kilkanaście wyróżnień, z których jedno otrzymał Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie. Oceniano m.in: kreatywność, pomysłowość, oryginalność podejmowanych działań i realizowanych projektów, w szczególności inicjatywy, które mogą być potraktowane jako wzorcowe i inspirujące dla innych, pozyskanie regularnego wsparcia dla działań lidera ze strony władz samorządowych i lokalnych osobowości oraz stała współpraca z mediami lokalnymi.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
Liderem kampanii, która przebiegała pod hasłem „Mądra szkoła czyta dzieciom” była nauczycielka ośrodka Maria Wałach.
Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie w kampanię nauczycieli ośrodka, którzy aktywnie uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach promujących czytelnictwo – dając uczniom możliwość wykazania się m.in. pozytywnymi, twórczymi działaniami poprzez identyfikację z bohaterem literackim, upowszechnianie głośnego czytania, uczenie zdrowej rywalizacji poprzez przygotowanie uczniów do konkursów i turniejów wiedzy, budzenie poczucia bezpieczeństwa oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważne jest czytanie w życiu człowieka, szczególnie młodego – dla jego wszechstronnego rozwoju. Wszystkim instytucjom samorządowym, kulturalnym, oświatowym Słubic, osobom prywatnym oraz mediom uczestniczącym w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, prowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach – wyrazy podziękowań składa lider kampanii – Maria Wałach (red.).