SŁUBICE Wsparcie dla młodzieży

agunia2Wrócić na rynek pracy

Grupa beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”, realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, zakończyła grudniowe wsparcie w ramach projektu „Gwarancje dla młodzieży”

Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne podczas grupowych i indywidualnych spotkań. Brali również udział w grupowych warsztatach z poradnictwa zawodowego, poprowadzonych przez doradcę zawodowego z MCK Słubice.
Problematyka poruszana podczas zajęć z psychologiem to m.in. wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, zbudowanie zaufania wobec grupy, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kontrolowania emocji. Indywidualne wsparcie psychologiczne miało na celu diagnozę psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników.
Cykl spotkań z doradcą zawodowym zaplanowano pod kątem wypracowania aktywnej i efektywnej postawy na rynku pracy, prowadzącej do zmiany obecnej sytuacji i dostosowania do wymogów rynku pracy. Głównym celem tych spotkań było przygotowanie odbiorców do powrotu na rynek pracy. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami panującymi na rynku pracy oraz wymogami, jakie stawiają potencjalni pracodawcy.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA
doradca zawodowy