RZEPIN/ POWIAT SŁUBICKI Profilaktyczna akcja strażaków i samorządów

rzep4Świetny projekt strażaków i naszych gmin

Burmistrz Dudzis, a także inni szefowie gmin, wraz z komendantem PSP w Wojciechem Śliwińskim podpisali porozumienia w sprawie współpracy przy wdrażaniu zadania „Bezpieczny Dom”

Rzepin to kolejna, po Ośnie Lubuskim, Górzycy i Cybince, gmina, która przystąpiła do długoletniego programu wyposażania mieszkań komunalnych w czujniki tlenku węgla. Akcja jest integralnym elementem programu działań realizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na lata 2014-2023, którego celem jest ograniczenie zatruć tlenkiem węgla oraz zmniejszenie liczby pożarów budynków mieszkalnych.
W ramach akcji burmistrz Rzepina weźmie na siebie ciężar zakupu oraz wyznaczenia z zasobów komunalnych mieszkań oraz innych obiektów komunalnych kwalifikujących się do montażu urządzeń pomiarowych w postaci tzw. czujek tlenku węgla, dymu lub też innych niebezpiecznych mediów.
W wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami terminach funkcjonariusze słubickiej Komendy Powiatowej PSP udadzą się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania urządzeń. W ramach akcji wszyscy mieszkańcy zostaną poinstruowani przez strażaków w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. Dodatkowo w każdym z mieszkań zostanie sprawdzona, przy pomocy anemometru, skuteczność wentylacji, mieszkańcom przekazane zostaną też materiały o charakterze profilaktycznym związane z zagrożeniami występującymi w okresie grzewczym. Do każdego obiektu strażacy dotrą wraz z przedstawicielami wyznaczonych zakładów gospodarki komunalnej. Czujki będą montowane nieodpłatnie i będą stanowiły własność komunalną.
Porozumienie o wspólnych działaniach jest długoterminowe i obejmuje swym zasięgiem cały powiat słubicki. Zasięg czasowy akcji zakupu i montażu czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2014-2018 (KPPSP, UMiG w Rzepinie).