POWIAT SULĘCIŃSKI Zmiana dowódcy brygady

barden6Nowy, doświadczony szef

Na placu apelowym jednostki wojskowej w Wędrzynie, 15 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość zmiany dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

Z żołnierzami pożegnał się dotychczasowy dowódca gen. bryg. Rajmund Andrzejczak. Jego obowiązki przejął gen. bryg. Andrzej Kuśnierek.
W uroczystości uczestniczyli między innymi: biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika, wicewojewoda lubuski Jan Świerepo, starosta sulęciński Patryk Lewicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, wójt gminy Słońsk Janusz Krzysków oraz mieszkańcy Wędrzyna, kompania honorowa, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego.
Gen. bryg. Andrzej Kuśnierek w 1977 roku podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ich zakończeniu pełnił wiele funkcji i stanowisk w Wojsku Polskim. Od dowódcy plutonu, batalionu, oficera szkoleniowego, operacyjnego, szefa sztabu, po dowódcę brygady. Jest absolwentem Akademii Sztabu Generalnego. Ukończył kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO oraz kurs językowy w Kanadzie. Brał udział w wielu ćwiczeniach narodowych i międzynarodowych, jak również w misjach pokojowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, państwowymi i międzynarodowymi.
15 sierpnia 2014 roku gen. bryg. Andrzej Kuśnierek odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na pierwszy stopień generalski. Od 15 grudnia 2014 roku jest dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
MACIEK BARDEN
– Aktualności