POWIAT SULĘCIŃSKI Zasłużona emerytura Stanisławy Sidorowicz

barden3Róże i podziękowania

– Jej służba trwała 41 lat 3 miesiące i 15 dni – napisali w swoim Certyfikacie Zasłużonej Emerytki współpracownicy starostwa powiatowego

Przez całe życie zawodowe Stanisława Sidorowicz pracowała w drogownictwie, od zarządu dróg lokalnych i wojewódzkich w Sulęcinie, rejonu eksploatacji kruszywa w Szczecinie, po wydział dróg i zamówień publicznych w starostwie powiatowym.
31 grudnia 2014 roku przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, starosta Patryk Lewicki, wicestarosta Michał Deptuch, burmistrz Dariusz Ejchart, sekretarz Mirosława Maszońska, sekretarz Anna Matulanis oraz współpracownicy starostwa pożegnali Stanisławę Sidorowicz, która przeszła na emeryturę. – W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym czeka na niego zasłużony odpoczynek od pracy i obowiązków służbowych. Pani Stanisława Sidorowicz przez piętnaście lat pracowała w starostwie powiatowym, a wcześniej w innych instytucjach związanych z drogownictwem. Nie jest łatwo żegnać się z pracownikiem, który znał swoje obowiązki i wykonywał je sumiennie. Niech te piętnaście róż będzie wyrazem naszego podziękowania za piętnaście lat Pani pracy w naszym urzędzie – powiedział, zwracając się do Stanisławy Sidorowicz, starosta sulęciński Patryk Lewicki. Burmistrz Dariusz Ejchart zaznaczył, że pełniąc wcześniej obowiązki starosty, cenił zaangażowanie Pani Sidorowicz. Wieloletnie doświadczenie było widoczne w realizacji powierzonych zadań, które były wykonywane terminowo i z precyzją.
MACIEK BARDEN