POWIAT SULĘCIŃSKI Nowe dowództwo

barden8Zmiana warty

Nowy dowódca 7.batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich

Przekazania warty dokonał dotychczasowy dowódca batalionu ppłk Rafał Miernik.
W uroczystości uczestniczył dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Andrzej Kuśnierek, starosta sulęciński Patryk Lewicki oraz żołnierze, oficerowie, przedstawiciele służb mundurowych i cywilnych z powiatu sulęcińskiego. Podczas uroczystości zostały przyznane i wręczone pamiątkowe znaki batalionu, które otrzymali: Antoni Pawłowski, nadkom. Radosław Kaczorowski, podinsp. Marek Schabikowski, płk Mieczysław Chęciński, płk Arkadiusz Mikołajczyk, kpt. Wojciech Politowicz, por. Marcin Chodakowski, st. chor. szt. Maciej Niesiewicz, sierż. Janusz Rędziak, st. kpr. Dariusz Radecki, kpr. Piotr Parszewski, st. szer. Elżbieta Szczepańska, szer. Paweł Ciesielski oraz szer. Robert Lebicki. Wyróżniony został także Dom Dziecka w Sulęcinie.
Decyzją dowódcy batalionu monetą pamiątkową 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich wyróżniono: por. Przemysława Podrzyckiego, ppor. Miłosza Prawdzina, ppor. Szymona Chlebowskiego, sierż. Marcina Dubika, sierż. Krzysztofa Dymianowskiego, st. kpr. Barbarę Kamińską, st. kpr. Daniela Durłota, kpr. Piotra Parszewskiego, kpr. Marcina Czyżowicza oraz st. szer. Elżbietę Szczepańską.
Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej i pododdziałów batalionu.
Ppłk Rafał Miernik od sierpnia 2010 roku dowodził batalionem. Teraz będzie szefem w inspektoracie implementacji innowacyjnych technologii obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
MACIEK BARDEN