KRZESZYCE Wspólne granie

finał-krzeszyceZagrały rekordowe Krzeszyce

Na terenie gminy działały dwa sztaby WOŚP, jeden w Krzeszycach, drugi w Kołczynie

W Zespole Szkół Samorządowych orkiestra grała już po raz dziewiąty z rzędu. Sztab i wolontariusze, pod kierownictwem Anny Rzemienieckiej, przy technicznym wsparciu GOK Krzeszyce, zebrali kwotę niemal 10.100 złotych (i kilkadziesiąt złotych w walucie obcej). Złożyły się na tę kwotę środki zebrane przez wolontariuszy podczas kwesty na terenie Krzeszyc, dochód z kawiarenki otwartej podczas niedzielnego koncertu przez rady rodziców, dochód z licytacji gadżetów przekazanych przez fundację WOŚP oraz innych darów przekazanych przez ofiarodawców.
Dużym zainteresowaniem wśród uczestników licytacji cieszyły się koszulki WOŚP, zegar ścienny i kalendarze. Medal Konstytucji 3 Maja osiągnął cenę 510 złotych. Jeden dzień urzędowania z wójtem gminy Krzeszyce zlicytowano za 1 tys. złotych, a zaproszenie na obiad przygotowany i zaserwowany przez wójta za 1.250 złotych.
Ale szef gminy też brał udział w licytacjach. Wygrał aukcję „Dnia w pracy z Marszałek Województwa Lubuskiego”. Wójt zaoferował na ten cel ponad 2 tys. zł. Wziął także udział w licytacji zegara i kalendarza, przeznaczając na ten cel przeszło 1 tys. zł.
Bezpieczeństwo wolontariuszom zapewniali żołnierze z jednostki wojskowej w Wędrzynie oraz strażacy z OSP Krzeszyce.
W Zespole Edukacyjnym w Kołczynie sztab i wolontariusze, pod kierownictwem Tomasza Karasia, zebrali kwotę 2.366,31 złotych oraz 5,26 Euro. Na tą kwotę złożyły się środki zebrane podczas kwesty oraz pieniądze uzyskane z licytacji gadżetów WOŚP i darów przekazanych przez darczyńców.
Łącznie w gminie Krzeszyce podczas XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 12.456,58 złotych oraz kilkadziesiąt złotych w walucie obcej (red.).