KRZESZYCE Pieniądze na walkę z gryzoniami

???????????????????????????????Wójt wydaje wojnę bobrom!

Wójt Stanisław Peczkajtis wystąpił do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wydanie zgody na odstrzał przez miejscowych myśliwych 100 bobrów

Prośba dotyczyła zgody na odstrzał 50 sztuk bobrów na Kanale Postomskim i po 10 sztuk na kanałach: opaskowym w Studzionce, Krępińskim, Grodziskim, Malta – Przemysław i w Karkoszowie. Odstrzał miałby się odbyć w lutym oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku.

W budżecie gminy zarezerwowano kwotę 20 tys. zł na premie dla myśliwych (po 200 zł za każdą udokumentowaną odstrzeloną sztukę). Wójt daje też szansę organizacjom ochrony praw zwierząt na wyłapanie wymienionych sztuk bobrów i przewiezienie ich na inne tereny. Premia za każdą udokumentowaną, złapaną i przewiezioną sztukę trafić może też do nich (red.).