GÓRZYCA Rusza ważna inwestycja

SONY DSCInwestycja dla mieszkańców gminy

Budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni

20 stycznia została podpisana z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SANBUD” sp. z o.o. i Aqua Processer sp. z o.o. umowa na wykonanie inwestycji o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Żabice i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarnów, gmina Górzyca”.
W ramach inwestycji na terenie Żabic zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, zmodernizowana zostanie także oczyszczalnia ścieków w Czarnowie, która jest główną oczyszczalnią dla miejscowości Czarnów i Żabice.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Zakończenie inwestycji, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, jest zaplanowane na połowę maja, a wartość inwestycji została ustalona na kwotę brutto niemal 1.382.000 zł.
Zrealizowanie zadania zaspokoi potrzeby mieszkańców miejscowości Żabice i Czarnów na podstawowe usługi na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, co warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy i przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności (red.).