GÓRZYCA Noworoczna tradycja sportowa

SONY DSCNasi znowu są najlepsi

W Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich odbył się tradycyjny Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o puchar wójta gminy Roberta Stolarskiego

Jego celem jest popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród młodzieży i całego społeczeństwa gminy i regionu.
Do turnieju zaproszono cztery amatorskie zespoły, które nie uczestniczą w rozgrywkach związkowych: „Antyki” Wyszanowo, „Myślibor” Myślibórz, „Hubertus” Słońsk i „Odra” Górzyca.
Zespoły grały systemem „każdy z każdym” przez blisko pięć godzin. Zwyciężyła „Odra” Górzyca, drugi był zespół „Myślibor” Myślibórz, trzeci „Hubertus” Słońsk, a na czwartym miejscu turniej zakończyli zawodniczy „Antyków” Wyszanowo.
Wszystkie zespoły uhonorowano pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami, które wręczyli wójt gminy Górzyca oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy (red.).