SULĘCIN Ślubowanie radnych i burmistrza

sesjaBędą pracować dla dobra gminy

Nowi radni złożyli  ślubowanie. Zrobił to też nowy burmistrz Dariusz Ejchart

W tym dniu radni wybrali także prezydium Rady Miejskiej w Sulęcinie, w skład którego weszli: Zbigniew Szczepański jako przewodniczący Rady Miejskiej oraz Piotr Jacykowski i Jan Szymczyszyn jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Przez najbliższe cztery lata mieszkańców gminy Sulęcin oprócz wymienionych wyżej radnych reprezentować będą także: Krystian Bielecki, Jeremi Borowiec, Zbigniew Dauksza, Eugeniusz Dul, Kazimierz Gryz, Agata Hryniewiecka-Cichoń, Agnieszka Lipska, Adam Miglujewicz, Magda Podburaczyńska, Ryszard Staniszewski, Ewa Szczepańska i Anna Wyczachowska.
Tydzień później, po odebraniu z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Haliny Piwko zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza Sulęcina, ślubowanie złożył także burmistrz – elekt Dariusz Ejchart.
W uroczystości, prócz radnych Rady Miejskiej, rodziny burmistrza, kierownictwa Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy i sołtysów, wzięli także udział licznie przybyli goście, w tym m.in. przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych oraz duża grupa mieszkańców gminy Sulęcin.
Pełnienie obowiązków burmistrza Sulęcina Dariusz Ejchart rozpoczął od podziękowania wyborcom za okazane mu zaufanie. Podziękował też swoim poprzednikom: Stanisławowi Kubiakowi i Michałowi Deptuchowi za dotychczasową pracę na rzecz gminy. W swoim wystąpieniu nowo wybrany burmistrz zapewnił także o chęci współpracy z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych i wyraził nadzieję na pomyślne współdziałanie dla dobra mieszkańców gminy Sulęcin (red.).