SŁUBICE Warsztaty w MCK dla niepełnosprawnych

agunia2Jak nas widzą…

Warsztaty dla niepełnosprawnych z WTZ w Żabicach

Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem „Jak mnie widzą, tak mnie opisują…”.
W trakcie trwania zajęć uczestnicy ćwiczyli autoprezentację i techniki komunikacji.
Za pomocą obrazu opowiadali o swoim koledze i koleżance, o tym, co lubią, jakie mają zainteresowania, jakie są ich mocne i słabe strony.
Wszyscy z zaangażowaniem podeszli do poszczególnych zadań, pokazali jak wiele pozytywnych szczegółów można dostrzec w drugim człowieku.
Podsumowując całe zajęcia uczestnicy sami odkryli, jak ważna jest informacja zwrotna na temat swojej osoby, jaki jestem, jak mnie postrzegają inni, jakie są moje mocne i słabe strony. Wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że takie ćwiczenie bardzo podniosło ich samoocenę.
Już wkrótce kolejne warsztaty z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej z Żabic.
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA