SŁUBICE Uczniowski UNI Start

slub20Uniwersytet dla… gimnazjalistów

Od stycznia słubiccy gimnazjaliści mają szansę wziąć udział w bardzo nietypowych zajęciach pozalekcyjnych. Dotyczyć one będą rozwijania kompetencji osobistych

Podczas warsztatów młodzież, pod okiem doświadczonych trenerów, będzie ćwiczyć takie umiejętności jak: wystąpienia publiczne, praca zespołowa, kreatywne rozwiązywanie problemów, skuteczna komunikacja. – Chcemy przygotować młodych ludzi do przyszłej pracy zawodowej, ale nie tylko. To, czego się nauczą, przyda im się na pewno już teraz, w szkole, w przygotowaniu do egzaminów, wystąpień – tłumaczy Katarzyna Kochańska z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która zorganizuje uniwersytet. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z gminą Słubice.
Zajęcia będą odbywały się w sobotnie przedpołudnia, dwa razy w miesiącu, od stycznia do czerwca 2015 roku. – Nie będą to typowe lekcje, forma warsztatów zakłada aktywny udział uczestników w ćwiczeniach. Wszystko odbywać się będzie w przyjaznej, otwartej atmosferze – dodaje K. Kochańska.
Warsztaty to nie wszystko. Projekt zakłada również zorganizowanie spotkań w miejscach pracy z przedstawicielami zawodów, w których w przyszłości „widzą się” gimnazjaliści. – Będą mieli szansę rozmowy, zadawania pytań, zdobycia informacji „z pierwszej ręki” na temat zawodu jaki ich interesuje – opisuje K. Kochańska.
Wciąż jeszcze są wolne miejsca. – Zapraszamy uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich słubickich gimnazjów. Dowiedzą się czegoś o sobie i nauczą radzić sobie w trudnych sytuacjach, które kiedyś ich w życiu na pewno czekają – zaprasza przedstawicielka fundacji.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 grudnia: u wychowawców/pedagogów szkolnych lub w biurze Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1 (budynek Biblioteki CP, I piętro, pok. 209).
Więcej informacji udziela Katarzyna Kochańska (tel.: 95 7592 478, e-mail: k.kochanska@fundacjacp.org). Dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie www.fundacjacp.org w zakładce: Programy/Edukacja i Rynek Pracy/Uniwersytety Dziecięce (red.).