SŁUBICE Kolejne wsparcie dla młodzieży

agunia„Gwarancje dla młodzieży”

Zakończył się kurs komputerowy dla uczestników projektu „Gwarancje dla młodzieży”, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery

To kolejna forma wsparcia, jaką otrzymują beneficjenci, którzy biorą udział w projekcie „Równi na rynku pracy”.

Szkolenie to przybliżyło młodzieży podstawy technik informatycznych i obsługi komputera. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności na temat edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji oraz obsługi sieci informatycznych.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich osób wychodzących na rynek pracy.

Kurs komputerowy zakończy się egzaminem. Uczestnicy otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten jest jednolitym, uznawanym w całej Europie, dokumentem potwierdzającym umiejętność obsługi komputera.

To nie jedyna forma wsparcia realizowana w ramach unijnej inicjatywy. Już niebawem młodzi ludzie spotkają się z psychologiem, a przez cały okres realizacji projektu „Równi na rynku pracy” mogą liczyć na pomoc opiekuna. Ponadto beneficjenci zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymują wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdów.

Zajęcia odbywać się będą w Młodzieżowym Centrum Kariery w Słubicach.

AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA