POWIAT SULĘCIŃSKI Nowy starosta ma 24 lata

PatrykMłody wśród starostów

W powiecie znają go wszyscy, w województwie bardzo wielu. Patryk Lewicki – najmłodszy starosta w Polsce ma 24 lata

 

Społecznik na wysokich obrotach

Patryk Lewicki działa w wielu stowarzyszeniach, w kilku z nich jest założycielem lub współzałożycielem (m.in. „Wiarus”, Grochowiacy, „Rozwój Lokalny – Wspólna sprawa”, „Razem Żubrów”). Działa w LGD „Kraina Szlaków Turystycznych” oraz LGR „Wodny Świat”. Od 2012 roku jest przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie. Federacja ma swoje struktury w 10 powiatach i ponad 200 członków. Ze względu na objęcie funkcji starosty Patryk Lewicki zrzekł się przewodniczenia Lubuskiej Fabryce Młodych Społeczników oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka „Parasol”. Zawsze jest wśród ludzi – podkreśla Martyna Leszczyłowska, sekretarz Lubuskiej Fabryki Młodych Społeczników – w  stowarzyszeniu wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Ale Patryk jest naprawdę przyjacielski wobec wszystkich. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Mogą na niego liczyć potrzebujący z różnych grup społecznych, osoby wykluczone, organizatorzy akcji charytatywnych. Wszędzie go pełno, na wszystko znajduje czas. Nie wiem jak to robi. Jego głowa to po prostu worek pomysłów.

Trudno się z tym nie zgodzić. Obecny starosta wymyślił, a od kilku lat kreatywnie i z rozmachem współorganizuje, największą imprezę na Ziemi Sulęcińskiej – Święto Powiatu Sulęcińskiego. Co roku, wraz ze Stowarzyszeniem Wiarus, organizuje kilka mniejszych lokalnych imprez. W ubiegłym roku zainicjował pierwszy turniej piłki nożnej samorządowców.

 

Młody z doświadczeniem

Rozpoczynająca się kadencja samorządu jest już kolejną w życiu młodego starosty. Przez cztery minione lata pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Patryk Lewicki deklaruje, że jest wiele projektów, które planuje zrealizować jako starosta. Pamiętając, że razem można więcej, za istotne uważa współdziałanie w tym zakresie z gminami. Mimo młodego wieku ma też kontakty z politykami poza granicą, które chciałby wykorzystać (w Niemczech oraz w Obwodzie Kaliningradzkim). Jego kreatywność docenili mieszkańcy. W ostatnich wyborach uzyskał jeden z najlepszych wyników w powiecie sulęcińskim (red.).