KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

k1Szczerze gratulujemy

W październiku w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Marii i Mariana Mikosińskich, zamieszkałych w Kołczynie

Poznali się w Kolczynie nad Wartą. Pan Marian mieszkał po drugiej stronie rzeki. Pracował jako kierowca w Nadleśnictwie, później w Ośrodku Transportu Leśnego.

Pani Maria była gospodynią domową. Prowadzili również gospodarstwo rolne, które odziedziczyli po rodzicach Pani Marii.

Ślub zawarli 17 października  1964 roku w Kołczynie. Dochowali się trojga dzieci i czworga wnuków.

Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).