GÓRZYCA Są wśród nas dobrzy ludzie

aniołyAnioły, aniołki, aniołeczki

Zakończył się dwudniowy Festiwal Aniołów

Jest to festiwal, który pełni rolę forum wymiany doświadczeń, interpretacji słowno-muzycznej, znajomości sztuki i zdolności manualnych. Jego celem jest popularyzacja różnych gatunków plastycznych, wymiana doświadczeń artystycznych i twórczych, wprowadzenie w nastrój świąt Bożego Narodzenia oraz prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego wykonawców dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych.
Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiliśmy dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z terenu powiatu słubickiego, które zmierzyły się w różnych kategoriach konkursowych.
11 i 12 grudnia scena wypełniła się aniołami, w wykonaniu których obejrzeliśmy przygotowane specjalnie na nasz festiwal scenki rodzajowe oraz wysłuchaliśmy piosenek z anielskim przesłaniem. Na tegoroczny festiwal wpłynęło ponad 300 prac plastycznych i technicznych, zgłosiło się dziewięć zespołów ze scenkami rodzajowymi oraz jedną etiudą kabaretową. Swoje zdolności wokalne zaprezentowało 17 solistów i 22 zespoły.
W pierwszym dniu przesłuchań najlepszy okazał się występ dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 „Jarzębinka” w Słubicach, które zaskoczyły publiczność emocjonalnym wykonaniem scenki „Miej marzenia”. Drugi dzień bez wątpienia należał do Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach. Reprezentujący go zespół BONA FIDES, rewelacyjnym wykonaniem piosenki „Zimowy ogród”, wywalczył sobie pierwsze miejsce.
Po raz drugi festiwalowi towarzyszy konkurs „Na Lokalnego Anioła”, którego celem jest promowanie osób realizujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim. W głosowaniu wzięło udział ponad 500 osób. Tytuł Lokalnego Anioła otrzymał Maciej Murańka, społecznik ze Słubic.
W czasie trwania festiwalu działało Cafe Aniołek. Można było także wziąć udział w warsztatach anielskich, które odbywały się pod bacznym okiem Elżbiety Lont i Katarzyny Grundo, podziwiać wystawę rękodzieła lokalnych artystów oraz nagrodzonych prac. Niebywałą atrakcją dla dzieci okazał się program interaktywny z udziałem diabła i świętego Mikołaja.
Imprezę udało się zrealizować dzięki anielskim sercom naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Festiwal Aniołów honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz wójt Robert Stolarski.
ANITA PODGÓRSKA