CYBINKA Ślubowanie nowego burmistrza

cyb4Przekazanie władzy w mieście

Cybinka ma nowego burmistrza. 8 grudnia, na specjalnej sesji Rady Miejskiej złożył on uroczyste ślubowanie

Nowy burmistrz Marek Kołodziejczyk ślubował: – Obejmując urząd burmistrza Cybinki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ustępujący burmistrz przekazał symbolicznie swemu następcy klucze od Urzędu Miejskiego.
W przerwie obrad goście złożyli burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi gratulacje.
Na tej samej sesji radni ustalili skład poszczególnych komisji. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Aneta Gawryluk, natomiast przewodniczącą Komisji Społeczno-Gospodarczej został Piotr Kobyłecki.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że sesja dotycząca przyjęcia budżetu gminy na 2015 rok odbędzie się 23 grudnia 2014 roku (red.).