CYBINKA Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej

cyb3Mamy nowych radnych

1 grudnia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej. Otworzył ją radny senior Józef Hołówko

Radni, po złożeniu ślubowania, w tajnym głosowaniu wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cybince siódmej kadencji został Sebastian Łukaszewicz, natomiast wiceprzewodniczącą została wybrana Anna Śliwińska.
Na sesję przybyli także dotychczasowy burmistrz, sekretarz, skarbnik, przewodniczący Rady, sołtysi, kierownicy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele gminnych jednostek, mieszkańcy a także nowo wybrany burmistrz Marek Kołodziejczyk (red.).