SULĘCIN Obchody Dnia Edukacji Narodowej

sul4Dziękujemy nauczycielom

10 października na terenie Ośrodka Kormoran w Sulęcinie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W uroczystości uczestniczyli: Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn, wicemarszałek województwa lubuskiego Maciej Szykuła, przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Leon Szczepański, koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Sulęcinie Iwona Gruca, przewodnicząca MK NSZZ „Solidarność” Krystyna Pławuszewska, prezes zarządu oddziału ZNP w Sulęcinie Zbigniew Dauksza, przewodniczący sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulęcinie Tadeusz Kaźmierczak oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy z sulęcińskich placówek oświatowych.
Serdeczne podziękowania za pracę na rzecz edukacji wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożył burmistrz Michał Deptuch. Wspólnie z panią kurator wręczył on także nagrody specjalne, przyznane w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz zawodowej nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie (sześć osób), Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie (sześć osób), Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie (dwie osoby), Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie (dwie osoby), Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie (dwie osoby), Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie (dwie osoby) oraz dyrygentowi chóru „Biały Orzeł” w Sulęcinie. Wyróżnieni zostali również wszyscy dyrektorzy gminnych placówek oświatowych (red.).