SŁUBICE Za nami pierwsze konsultacje!

slubice2Są już efekty naszych konsultacji

Trzy dokumenty, 21 dni konsultacji, 26 punktów konsultacyjnych i 55 uwag oraz wniosków złożonych przez mieszkańców. To bilans wrześniowych konsultacji społecznych w gminie Słubice

Od 1 do 22 września każdy mieszkaniec gminy mógł zabrać głos w sprawie projektów trzech uchwał. Pierwsza dotyczyła zasad przeprowadzania konsultacji społecznych, druga współpracy mieszkańców i samorządu w formie inicjatywy lokalnej. Trzecia to projekt programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Dokumenty, po raz pierwszy w historii, nie zostały przygotowane przez urzędników. Za ich wypracowaniem stał wspólny zespół, w skład którego, wchodzili przedstawiciele: słubickiego magistratu i miejscowych organizacji pozarządowych. Grupa przyjęła nawet nazwę – Słubicka Inicjatywa „Spinacz”.

Sukces konsultacji

– Konsultacje zakończyły się sukcesem – mówi Karol Duer z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia. – Dzięki różnym formom konsultacji udało się uzyskać aż 55 uwag. To bardzo dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że konsultacje dotyczyły dokumentów w sprawach, które nie są bezpośrednio namacalne dla przeciętnego mieszkańca – dodaje. – Dużo łatwiej jest zachęcić mieszkańców do rozważań o tym gdzie ma stanąć plac zabaw i jak powinien wyglądać. Naszym zadaniem było pokazanie praktycznego wymiaru konsultowanych dokumentów. Ukazanie tego, co wynika z nich dla społeczności. I to się udało – uważa K. Duer.
– W konsultacjach nie zawsze idzie o ilość opinii – zwraca uwagę Adam Szulczewski z FCP. – Dużo ważniejsza jest powszechność, czyli dostęp dla każdego do informacji o przedmiocie konsultacji i możliwość przekazywania uwag w różnej formie – wyjaśnia. – Warto podkreślić, że dyskusje podczas spotkań i przesłane uwagi były bardzo rzeczowe. Dlatego aż 40 proc. z nich zostało uwzględnionych w projektach dokumentów po konsultacjach. To dowód na to, że mieszkańcy chcą zabierać głos w sprawach, które ich interesują. Wystarczy tylko stworzyć im do tego przestrzeń – dodaje.

Spotkania, happening i Internet

Organizatorzy postawili na wielość form konsultacji. Do każdego z projektów uchwał powstała infografika ukazująca najważniejsze założenia i sposób funkcjonowania planowanych rozwiązań. Infografiki wraz z projektami dokumentów dostępne były na stronie www.ngo.slubice.pl, która powstała m.in. z myślą o konsultacjach online. Każdy kto odwiedził stronę mógł wypełnić ankietę online, odpowiadając na przygotowane pytania lub wypełnić formularz i przesłać go mailem bezpośrednio do urzędu. Oprócz tego w gminie uruchomiono 26 punktów konsultacyjnych, w świetlicach, szkołach czy przedszkolach, gdzie każdy mieszkaniec mógł zostawić swoje uwagi.
O przygotowanych propozycjach dyskutowano także na spotkaniach. 5 września w słubickim Collegium Polonicum odbyło się III Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Przy udziale zewnętrznych ekspertów Tomasza Schimanka (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) i dra Pawła Antkowiaka (UAM), przedstawiciele trzeciego sektora debatowali nad przedłożonymi propozycjami. Z kolei 12 września, w Gimnazjum nr 1 w Słubicach, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami. 40 osób najpierw obejrzało prezentacje przygotowane przez ekipę „Spinacza”, aby później wziąć udział w dyskusji.
Dzień wcześniej słubicka młodzież i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej zorganizowali happening na Placu Przyjaźni, zachęcając przechodniów do udziału w konsultacjach i zapraszając na otwarte spotkanie.

Los uchwał w rękach rady

Projekty dokumentów po konsultacjach trafią na zaplanowane na 6 listopada obrady Rady Miejskiej. Radni zdecydują o tym, czy wejdą w życie i staną się prawem lokalnym. Wszyscy zainteresowani wynikiem konsultacji mogą również zapoznać się z przygotowanym sprawozdaniem. Dostępne jest ono w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Słubice oraz pod adresem www.ngo.slubice.pl.
To nie koniec konsultacji spod znaku „Spinacza”. W ramach „Konsultuj-Decyduj” w tym roku przeprowadzone zostaną konsultacje kolejnych trzech dokumentów. Tym razem dotyczą one bezpośrednio organizacji pozarządowych.
Do konsultacji trafią: zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych organizacjom z budżetu gminy, projekt zarządzenia dotyczący trybu realizacji oraz wzoru wniosku i umowy na realizację inicjatywy lokalnej oraz projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Konsultacje potrwają od 5 do 26 listopada 2014 roku.
Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu „Konsultuj-Decyduj” realizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Gminą Słubice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.