SŁUBICE Magiczna noc w internacie ZST

Niesamowita atmosfera

30 października, w świetlicy internatu Zespołu Szkół Technicznych, odbyła się premiera spektaklu, opartego na dramacie „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Zespołu Szkół Licealnych oraz 4-13 Hufca Pracy w Słubicach przeniosła nas do XIX wiecznej Polski, staliśmy się uczestnikami pradawnego zwyczaju Dziadów.
Wychowankowie nie tylko wcielili się w postaci dramatu, ale również wzięli aktywny udział w tworzeniu oprawy muzycznej przedstawienia.
W projekt zaangażowali się również rodzice wychowanek oraz obsługa internatu ZST, wszyscy pomogli przemienić zwykłą świetlicę w opuszczoną kaplicę, w której odbywał się obrzęd.
Nad całością przedstawienia czuwały Krystyna Bilińska oraz Agnieszka Parciana- Raźna – wychowawczynie internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Tej magicznej nocy, pełnej duchów i upiorów, towarzyszyli nam zaproszeni goście: Stanisław Woronowicz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Roman Szydłak kierownik internatu Zespołu Szkół Technicznych, Maria Jaworska dyrektor Zespołu Szkół Licealnych, Sławomir Kulczyński dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Jan Haufa komendant 4-13 HP Słubice, wychowawcy oraz wychowankowie internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Wspólna praca nad występem była szansą na integrację, a także nawiązanie przyjaźni między młodzieżą, uczęszczającą do różnych szkół z terenu naszego miasta. Tajemniczość obrzędu Dziadów, niesamowita atmosfera nocnej uroczystości oraz reakcja publiczności zafascynowały młodzież na tyle, że już dziś z chęcią planuje ona nowe inscenizacje.
KRYSTYNA BILIŃSKA
AGNIESZKA-PARCIANA-RAŹNA