SŁUBICE Kolejne Targi Edukacji i Pracy za nami

agunia2Nowe możliwości dla młodzieży

Targi Edukacji i Pracy odwiedziły setki młodych ludzi

Organizatorami targów byli: Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, Collegium Polonicum w Słubicach i starostwo powiatowe w Słubicach.
W imieniu organizatorów otwarcia targów dokonali: Joanna Ejsmond komendant Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze, dr Krzysztof Wojciechowski dyrektor administracyjny Collegium Polonicum w Słubicach oraz Andrzej Bycka starosta powiatu słubickiego.
Targi odwiedziło około 600 młodych osób zainteresowanych wyborem drogi edukacji oraz uzyskaniem atrakcyjnego zatrudnienia.
Tegoroczne targi to kontynuacja cyklu słubickich imprez, które z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem wśród młodzieży, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców, nie tylko z naszego regionu.
Oferta targowa była skierowana przede wszystkim do osób młodych, zarówno uczących się, jak i tych poszukujących pracy. Najważniejszym elementem targów była prezentacja ofert kierunków kształcenia, poszukiwanych na rynku zawodów oraz prezentacja pracodawców i ich oferty dostępnych miejsc pracy.
Na targach zaprezentowało się ponad czterdziestu wystawców. Ofertę edukacyjną i szkoleniową prezentowali między innymi: Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczelnie ze Szczecina i Gorzowa. Nie zabrakło również szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słubickiego. Oprócz placówek edukacyjnych swoje stanowiska miały również Izba Celna z Rzepina, Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
Oferty pracy zaprezentowali pracodawcy, dysponujący kilkudziesięcioma stanowiskami pracy. Szukano osób do pracy w takich zawodach jak magazynier, pracownik restauracji, pracownik stacji paliw, ale również bardziej technicznych: m.in. konstruktor systemów elektryki samochodowej. Swoją ofertę miejsc pracy przygotował także PUP w Słubicach.
W ramach targów odbyły się również warsztaty dla młodzieży z zakresu rozwoju osobistego, biologii, chemii, języka polskiego czy niemieckiego. Młodzi ludzie mieli okazję zdobyć cenne informacje z zakresu autoprezentacji, rynku pracy, wyboru zawodu, planowania kariery oraz przedsiębiorczości.
Targi pracy po raz kolejny pozwoliły osobom bezrobotnym na bezpośredni kontakt z pracodawcami. Warsztaty tematyczne rozbudziły kreatywność i otwarcie się na nowe możliwości, jakie niesie edukacja.
RENATA ZAJĄC
AGNIESZKA ZWIERZCHACZEWSKA