RZEPIN Remont dróg i chodników

SONY DSCBędzie bezpieczniej

Dzięki porozumieniu gminy i firmy Starke Wind wykonany zostanie remont nawierzchni ulicy Hanki Sawickiej wraz z regulacją studni kanalizacji burzowej i sanitarnej

Remont obejmie 580 metrów bieżących drogi.
Wymienione zostały już krawężniki przy wysepce u zbiegu drogi wojewódzkiej z ulicą Hanki Sawickiej. Zrealizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo na drodze oraz estetykę tej części miasta.
Już niedługo rozpocznie się także remont odcinka ul. Ośniańskiej (droga wojewódzka nr 134) wraz z przebudową chodnika na odcinku od remizy OSP do skrzyżowania z ul. Bohaterów Radzieckich. Inwestorem robót jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w porozumieniu z gminą Rzepin (red.).