RZEPIN miastem monitorowanym

SONY DSCPoprawi się bezpieczeństwo

Burmistrz Andrzej Skałuba przekazał rzepińskiej policji system do obsługi monitoringu miejskiego

Kamery obserwują newralgiczne punkty miasta. Dzięki nim policja będzie mogła podjąć szybką interwencję, a nagrania zapisów posłużą jako materiał dowodowy.
Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin”, polegająca na instalacji systemu kamer w głównych punktach miasta, została zakończona we wrześniu. Systemem objęte zostaną: Plac Ratuszowy, rondo oraz przejścia dla pieszych przy rzepińskich szkołach, skrzyżowanie ulic Aleja Wolności i B. Chrobrego oraz skwer u zbiegu ulic Dworcowej i Al. Wolności.
Monitoring miasta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pozwoli na szybsze reagowanie służb na zdarzenia oraz przyczyni się do zmniejszenia przestępczości i aktów wandalizmu w naszym mieście.
Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy (red.).