KRZESZYCE Złoty jubileusz Zespołu Ludowego „RUDNICZANKA”

????????Nasz powód do dumy

Zespół powstał w 1964 roku w Rudnicy z inicjatywy Janiny Chorkawy. Na jej hasło odpowiedziało wiele osób, m.in. Barbara Bodurka i Helena Raczkowska

Pierwsze stroje pani Barbara uszyła sama. Jej zapał przybrał na sile po pierwszych występach w Rudnicy. Gdy powstał klub pod nazwą „Klub Młodego Rolnika” pracowała i była kierownikiem wielopokoleniowej grupy pod nazwą „Zespół Ludowy Rudniczanka” i prowadziła zespół taneczny „Leśne Duszki”
W repertuarze znalazły się piosenki z różnych regionów kraju, piosenki żołnierskie, patriotyczne, okolicznościowe, tańce ludowe i współczesne, z własnym opracowaniem choreograficznym. Z czasem zaczęły powstawać teksty, które pani Barbara układała do znanych melodii, mówiące o swojej wsi, którą bardzo kochała, gminie…
Była motorem napędowym. Pozostał po niej zespół ludowy i zespół taneczny. Zmarła w 2010 roku, w lipcu 2011 odbył się pierwszy „Wieczorek Pamięci Barbary”.
Zespół działa nadal i w bieżącym roku obchodzi złoty jubileusz, czyli 50-lecie swego powstania. Nieprzerwalnie bierze udział w wielu festiwalach, przeglądach oraz imprezach okolicznościowych. Reprezentuje wieś Rudnica, gminę Krzeszyce, powiat sulęciński oraz województwo lubuskie.
17 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszycach odbyło się spotkanie byłych i obecnych członkiń zespołu, zaproszonych muzyków, którzy współpracowali z zespołem oraz gości. Swoją obecnością uświetnili ten jubileusz: wójt Czesław Symeryak, przewodniczący Rady Gminy Jan Galoński, poseł Bożena Sławiak, wicestarosta powiatu sulęcińskiego Tadeusz Dąbroś, skarbnik gminy Zofia Smolińska oraz sekretarz Stanisław Nazwalski. Zespół otrzymał pamiątkowe podziękowania i kwiaty za wieloletnią pracę. Jubileuszowy tort przekazała Bożena Sławiak, a Tadeusz Dąbroś, w imieniu starosty, wręczył symboliczny czek z przeznaczeniem na potrzeby zespołu.
Bardzo ważną osobą, która od wielu lat współpracuje z zespołem jest Donat Linkowski (redaktor Radia Zachód, propagator tradycji ludowych, zespołów oraz organizator i juror wielu przeglądów artystycznych). Podczas spotkania docenił on wkład zespołu w kultywowanie tradycji ludowych.
Historia zespołu opowiadana przez Donata Linkowskiego przeplatana była występami zespołu, który od 12 lat prowadzi Mirosław Kościukiewicz. „Rudniczanka” wykonała kilka utworów z własnego repertuaru oraz utwory powszechnie znane, przy których wszyscy bawili się świętując jubileusz (red.).