KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

k60Wielkie gratulacje

W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego państwa Alicji i Zdzisława Smolińskich, zamieszkałych w Przemysławiu

Jubilacji poznali się w Gorzowie na prywatce. Pani Alicja pracowała w tym mieście. Pan Zdzisław mieszkał w Przemysławiu, a pracował w Gorzowie. Później prowadzili gospodarstwo rolne przejęte od rodziców pana Zdzisława.
Ślub zawarli 3 października 1964 roku. Dochowali się dwójki dzieci i trojga wnuków.
Wójt udekorował Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczył także upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).