GÓRZYCA Inauguracja roku kulturalnego

???????????????????????????????W cygańskim nastroju

Wystąpił Cygański Teatr Muzyczny TERNO z Gorzowa

Wieczór inauguracyjny rozpoczął się od podsumowania działalności kulturalno-sportowej Gminnego Ośrodka Kultury. Dyrektor Małgorzata Gniewczyńska przedstawiła najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe mijającego roku, podkreślając znaczenie kultury dla spójności społecznej. Dziękowała wszystkim, którzy pomagają realizować różne przedsięwzięcia, wspierając instytucję materialnie, a często także miłym słowem i zachętą do dalszej pracy. Wręczyła Certyfikaty Dobrego Serca, którymi uhonorowane zostały osoby i instytucje, które szczególnie zaangażowały się w rozwój życia kulturalnego i sportowego w gminie Górzyca. Były także ciepłe słowa, kwiaty, gratulacje od wójta Roberta Stolarskiego, przewodniczącego Rady Gminy, przedstawicieli władz lokalnych oraz jednostek organizacyjnych.
Gościem specjalnym wieczoru był Edward Dębicki – poeta, akordeonista, autor i kompozytor widowisk muzycznych, współtwórca scenariuszy filmowych i muzyki filmowej oraz autor ponad 200 pieśni. Założyciel Cygańskiego Teatru Muzycznego “Terno” oraz Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy. Podczas spotkania pan Edward promował książkę swojego autorstwa „Ptak umarłych”, która opisuje tragedię rodzin cygańskich na Wołyniu podczas II wojny światowej. W swoim wystąpieniu starał się ukazać piękno i całe bogactwo kultury romskiej. Od lat bowiem dokumentuje losy swojego rodu i opracowuje autentyczny folklor cygański, widząc w nim źródło inspiracji do działań twórczych. Folklor cygański kojarzony jest głównie z oryginalną muzyką, tańcami oraz wielobarwnymi strojami. Znalazło to swój wyraz podczas występu Cygańskiego Teatru Muzycznego „TERNO”. Brzmienie kapeli cygańskiej, oryginalność kompozycji, melodyjność piosenek w połączeniu z dużym ładunkiem ekspresji wykonawczej szybko porwały gości, budząc niesamowite emocje. Owacjom nie było końca.
ANITA PODGÓRSKA