CYBINKA Sukces naszych na „Jesieni w Gliśnie”

cyb10Białków najlepszy

W pałacu w Gliśnie zakończyła się udana  impreza  „Jesień w Gliśnie”

Impreza miała na celu integrację i aktywizację społeczności wiejskiej, promocję twórczości, kultury i tradycji ludowej regionu, a także prezentację firm (pracujących na rzecz rolnictwa) i ich osiągnięć.
Jedną z atrakcji imprezy był Turniej Wsi, zorganizowany pod hasłem „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi lubuskiej”. Wzięło w nim udział siedem wsi, które rywalizowały w dziewięciu konkurencjach.
Wygrała wieś Białków z gminy Cybinka, która reprezentowana była przez Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa oraz mieszkańców wsi (red.).